Webtures Staj Kampı Dijitalde Kariyer

Geleneksel iletişim araçları giderek önemini yitirmektedir.Bu mecralardan olan tv,radyo vb gibi eski kitle iletişim araçları yerlerini web dünyasına bırakarak emeklilik günlerini geçirmeye hazırlanmaktadır. Web araçlarının kullanıcı sayısı 4.38 milyar olmakla beraber ,bu rakam dünya nüfusunun %56’sına hitap etmektedir.Bu büyük evren de bir çok yeni meslek grubuna kapısını açmış,bazılarını dijitalleştirerek evirmiş bazılarını ise tarih mezarlığına gömmüştür.Milenyum […]